5. česko-slovenská mykologická konference


Abstrakty přednášek

Abstrakty přednášek – souhrnný soubor   [sled abstraktů odpovídá pořadí přednášek v programu konference]

BOROVIČKA J.:  Hyperakumulace stopových prvků v houbách: kadmium a arzén   [zveřejněn 26. 5. 2017]

TOMŠOVSKÝ M.:  Výzkumné centrum rodu Phytophthora na Mendelově univerzitě v Brně   [zveřejněn 8. 6. 2017]

ČERMÁKOVÁ V., KUDLÁČEK T., ROTKOVÁ G., ROZSYPÁLEK J., BOTELLA L.:  Hymenoscyphus fraxineus mitovirus 1 je efektivně přenášen sporami svého hostitele Hymenoscyphus fraxineus   [zveřejněn 12. 6. 2017]

ANTONÍN V., ĎURIŠKA O., JANČOVIČOVÁ S., TOMŠOVSKÝ M.:  Molekulární charakteristika a taxonomie okruhu Melanoleuca exscissa (Basidiomycota)   [zveřejněn 13. 6. 2017]

ZEHNÁLEK P.:  Hvězdovky v Panamě   [zveřejněn 19. 6. 2017]

PIECKOVÁ E., LEHOTSKÁ R.:  Maskované mykotoxíny   [zveřejněn 19. 6. 2017]

KOUKOL O., KUŠAN I., MATOČEC N.:  Desmazierella acicola sensu lato – kolik druhů a kolik populací?   [zveřejněn 19. 6. 2017]

JANOŠÍK L.:  Evolúcia a hostiteľská špecifita bryofilných húb rodu Octospora   [zveřejněn 19. 6. 2017]

MATOUŠ J.:  Taxonomická revize druhů rodu Ramariopsis ve střední Evropě   [zveřejněn 19. 6. 2017]

ČMOKOVÁ A.:  Pět let studia houbových infekcí kůže v České republice   [zveřejněn 19. 6. 2017]

VAŠUTOVÁ M., EDWARDS-JONÁŠOVÁ M., VESELÁ P., CUDLÍN P.:  Struktura společenstva ektomykorhizních hub na hranici lesa v Krkonoších   [zveřejněn 19. 6. 2017]

SEDLÁK P.:  Biologická kontrola kořenovníku vrstevnatého v ČR   [zveřejněn 19. 6. 2017]

ŠEVČÍKOVÁ J., BOROVIČKA J.:  Pluteus romellii var. luteoalbus, nová varieta štítovky se žlutým kloboukem a jí podobné druhy   [zveřejněn 24. 6. 2017]

PÁNEK M., TOMŠOVSKÝ M.:  Evoluční vztahy v rámci druhového komplexu Phytophthora cactorum v Evropě   [zveřejněn 24. 6. 2017]

BĚŤÁK J., ZÍBAROVÁ L., BERAN M., DVOŘÁK D., HORT L.:  Diverzita a struktura společenstev hub na tlejících kmenech buku v pralesních rezervacích České republiky   [zveřejněn 27. 6. 2017]

VĚTROVSKÝ T., BALDRIAN P.:  Program SEED: Zpracování a analýza houbových sekvencí snadno a rychle   [zveřejněn 6. 7. 2017]

VALDA S., KOUKOL O., GAISLER J., KUNCA V.:  Výskyt druhu Rhizopogon salebrosus v ČR a SR   [zveřejněn 15. 7. 2017]

ČERNÝ K., ROMPORTL D., ZAHRADNÍK D., CHUMANOVÁ E., HAVRDOVÁ L., PEŠKOVÁ V., MODLINGER R., MRÁZKOVÁ M., HRABĚTOVÁ M., STRNADOVÁ V.:  Faktory ovlivňující distribuci plísně olšové v lesích ČR a její prediktivní modelování   [zveřejněn 4. 8. 2017]

MRÁZKOVÁ M., ČERNÝ K., HEJNÁ M.:  Sbírka fytopatogenních oomycetů   [zveřejněn 11. 8. 2017]

HRABĚTOVÁ M., MRÁZKOVÁ M., HAVRDOVÁ L., ČERNÝ K.:  Patogeny rodu Phytophthora v ovocných výsadbách ČR   [zveřejněn 21. 8. 2017]

HOLEC J., KUNCA V., ŠEVČÍKOVÁ H., DIMA B., KŘÍŽ M., KUČERA T.:  Pluteus fenzlii, krásná žlutá štítovka s prstenem – ekologie a rozšíření   [zveřejněn 21. 8. 2017]

KOLAŘÍK M., VOHNÍK M.:  Když ribozomální DNA neříká pravdu: případ taxonomické pozice Kurtia sp. (Hymenochaetales), mykorrhizního symbionta erikoidních rostlin   [zveřejněn 21. 8. 2017]Abstrakty posterů

Abstrakty posterů – souhrnný soubor   [abstrakty seřazeny abecedně podle prvních autorů]

KUBÁTOVÁ A., HUBKA V.:  Využití SEM ve studiu rodu Aspergillus   [zveřejněn 12. 6. 2017]

SKLENÁŘ F., HUBKA V., KOLAŘÍK M.:  Taxonomie osmofilních aspergilů ze sekce Restricti   [zveřejněn 19. 6. 2017]

ONDRÁČKOVÁ E.:  Citlivost entomopatogenních hub na pesticidy   [zveřejněn 19. 6. 2017]

VESELÁ P., VAŠUTOVÁ M., CUDLÍN P.:  Populační struktura holubinky hlínožluté (Russula ochroleuca) v horských smrčinách Krkonoš   [zveřejněn 19. 6. 2017]

MACHOVÁ L., PLEVOVÁ A., ŽÁROVÁ Š.:  Příručka pro identifikaci klinicky významných dermatofytů   [zveřejněn 19. 6. 2017]

NEUBAUEROVÁ T., NOVOTNÝ D., BROŽOVÁ J.:  Houby rodů Aspergillus a Penicillium – výskyt v zrnu obilovin   [zveřejněn 24. 6. 2017]

ŠVEC K.:  Vliv nových chemických preparátů na bázi nanočástic na vybrané dřevokazné houby napadající dřevěné konstrukce   [zveřejněn 24. 6. 2017]

STŘÍŽKOVÁ I.:  Biodiverzita a variabilita rodu Phytophthora na jahodníku v České republice   [zveřejněn 26. 6. 2017]

BOROVIČKA J., KUBROVÁ J., GRYNDLER M., SYNKOVÁ I.:  Akumulace kovů, polokovů a chlóru v ektomykorhizách z oblasti postižené činností kovohutě   [zveřejněn 29. 6. 2017]

BOROVIČKOVÁ I., KOVAŘÍČKOVÁ A., KUBÁTOVÁ A.:  Fakta a zajímavosti ze Sbírky kultur hub (CCF)   [zveřejněn 29. 6. 2017]

NOVOTNÝ D., STŘÍŽKOVÁ I., RŮŽIČKOVÁ P., DOUDA O., ZOUHAR M.:  Vliv vybraných rostlinných esencí na ochranu vybrané zeleniny před vybranými druhy fytopatogenních hub v polních podmínkách   [zveřejněn 24. 8. 2017]
© 2020   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home