5. česko-slovenská mykologická konference


Fotografie

Úvodem

  

    
Přednášková místnost (nahoře), výstavka v předsálí a zázemí

   
Zahájení konference: Jaromír Leichmann, Milan Chytrý, Vladimír Antonín a Petr Hrouda

Pondělní bloky přednášek

    
Dopoledne: Vendula Čermáková, Petr Sedlák, Markéta Hrabětová, Marcela Mrázková, Karel Černý

   
Odpoledne, první blok: Jan Běťák, Jan Holec, Martina Vašutová, Slavomír Valda

   
Odpoledne, druhý blok: Jan Borovička, Elena Piecková, Adéla Čmoková, Michal Tomšovský

Společenské okénko

 
Skupinové foto (omluva všem, které minulo...), společenský večer na Lávce
a odkaz na kulturní vložku: song rádoby mykologický :o)

Úterní bloky přednášek

  
Dopoledne, první blok: Hana Ševčíková, Vladimír Antonín, Jan Matouš

  
Dopoledne, druhý blok: Miroslav Kolařík, Ondřej Koukol, Matěj Pánek

  
Odpoledne: Tomáš Větrovský, Lukáš Janošík, Petr Zehnálek

Poster session

    

      
     
Postery (první autoři): Borovička, Borovičková, Kubátová, Machová, Neubauerová, Novotný, ...
... Ondráčková, Sklenář, Střížková, Švec, Veselá

Herbář

   
Prohlídka houbových sbírek v herbáři BRNU

Exkurze

   
    
    
Zahájení v Útěchově (první foto), zakončení v Adamově (poslední) a přírodní rezervace Coufavá

    
Zajímavé houby (Hymenochaete carpatica, Lopadostoma pouzarii), hlenky (Fuligo septica, Stemonitis fusca) a ozbrojený doprovod :o)
Autoři fotografií: Soňa Hroudová, Alena Kubátová, Michaela Sedlářová, Daniel Dvořák a Iva Dadáková

© 2020   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home