5. česko-slovenská mykologická konference


Datum a místo konání

28.–30. 8. 2017    Brno-Bohunice, kampus Masarykovy univerzity

Pořádající subjekty

Česká vědecká společnost pro mykologii
Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV
Ústav botaniky a zoologie PřF MU

Konference se koná pod záštitou doc. Jaromíra Leichmanna, děkana Přírodovědecké fakulty MU.

Program konference

28. 8. (pondělí)     registrace, přednášky, společenský večer
29. 8. (úterý)     přednášky, poster session
30. 8. (středa)     terénní exkurze – Holý kopec (Chřiby)

Pro zájemce, kteří chtějí přijet již v neděli 27. 8. a po cestě navštívit vybrané lokality (čistě ve vlastní režii), může být v neděli večer k dispozici prostor ke zpracování sběrů a mikroskopická technika (bude upřesněno dle zájmu).

Přednášky a poster session proběhnou v prostoru pavilonu A11 (místnosti 306 a 311; viz plánek, překlikněte na 3. NP), společenský večer v prostoru kavárny Na lávce (spojovací lávka přes ulici Kamenice). Podrobné plánky (příjezd, parkování) budou ve 3. cirkuláři a na těchto stránkách v průběhu července 2017.

Registrace proběhne 28. 8. 2017 od 9:30 do 10:30 v místnosti 311 (3. patro pavilonu A11).
Předběžný program je zveřejněn v sekci program. Kdo by měl zájem přijet jen na jeden den (s ohledem na program), prosíme o informaci na adresu organizátorů (viz níže).

Abstrakty

přednášek a posterů zašlete na adresu cs-konference@czechmycology.org ve formátu MS Word nebo OpenOffice Writer (případně jiném, který lze načíst uvedenými programy; v případě problémů vás budeme kontaktovat). Termín pro zaslání abstraktů je 16. 6. 2017.

Připomínáme, že abstrakty nebudou vydány formou uceleného sborníku, ale budou předem zveřejněny ke stažení v sekci abstrakty. Na registraci bude možnost nahrát soubor abstraktů na vlastní nosič (přenosný disk, flashdisk).

Konferenční poplatek

1400 Kč – základní (pro nečleny ČVSM nebo SMS)
1200 Kč – členský pro členy ČVSM nebo SMS
600 Kč – snížený pro studenty (včetně interní formy doktorského studia), důchodce a ženy/muže na mateřské nebo rodičovské dovolené (členy ČVSM nebo SMS)

Konferenční poplatek zahrnuje účast na programu, konferenční materiály, drobné občerstvení v průběhu přednáškových dní a dopravu na exkurzi. Nezahrnuje ubytování, obědy a společenský večer.

Aktivní účastníci z řad členů ČVSM a SMS, kterým poplatek nehradí jejich zaměstnavatel ani jej nemohou hradit z jiných prostředků (granty aj.), mohou požádat organizační výbor o účast za snížený poplatek (bude posuzováno individuálně na základě zaslaných abstraktů, rozhodnutí je v kompetenci organizačního výboru).

Pokyny k platbě

Název účtu: Česká vědecká společnost pro mykologii, Knihovna botaniky, Univerzita Karlova, Benátská 2, 128 01 Praha 2
Číslo účtu: 2700559197/2010
Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: CZ 2420100000002700559197
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Další informace: ČVSM není plátcem daně.

Prosíme, uveďte variabilní symbol platby 9917. Bez variabilního symbolu nebude platba dána do souvislosti s konferencí. Pro správnou identifikaci plátce vyplňte jméno účastníka(ů) konference do zprávy pro příjemce. (Nemáte-li možnost při převodu zadat zprávu pro příjemce, využijte e-mail cs-konference@czechmycology.org.)

Termín platby: 16. června 2017
Termín je závazný pro účastníky z České republiky. Účastníci ze Slovenska mohou zaplatit při registraci v eurech podle aktuálního kurzu.

Doklad o uhrazení konferenčního poplatku účastníci obdrží na registraci. V případě, že váš zaměstnavatel má konkrétní požadavky, co musí doklad obsahovat, prosím kontaktujte organizátory na výše uvedené e-mailové adrese.
Budete-li potřebovat na platbu vystavit fakturu, zašlete prosím objednávku taktéž na uvedenou adresu.

Storno: Při odřeknutí účasti do 30. 6. 2017 pořadatel vrací konferenční poplatek v plné výši s odečtením bankovních poplatků.
Při odřeknutí účasti do 31. 7. 2017 pořadatel vrací částku odpovídající 50 % konferenčního poplatku s odečtením bankovních poplatků.
Při pozdějším odřeknutí účasti se konferenční poplatek nevrací.

Namísto původně přihlášeného účastníka se konference může zúčastnit jiná osoba; v tom případě se jedná jen o změnu jména, se kterou nejsou spojeny žádné další výdaje. Pouze prosíme, abyste o této změně neprodleně informovali organizátory.
V závažných případech je možné požádat organizační výbor o prominutí storna (bude posuzováno individuálně).

Ubytování

je možno objednat na kolejích MU:

Možnost 1: koleje Vinařská 5 (nově rekonstruované pokoje)
cena za noc: 700 Kč za jednolůžkový pokoj se snídaní, 880 Kč za dvojlůžkový pokoj se snídaní
doprava z kampusu: 10 minut trolejbusem + 5 minut pěšky
Možnost 2: koleje Komárov, budova Bratří Žůrků 5
cena za noc: 570 Kč za dvojlůžkový pokoj, 810 Kč za trojlůžkový pokoj
doprava z kampusu: 20 minut autobusem + 10 minut pěšky

Účastníky, kteří neměli jasno o ubytování v době přihlášek, prosíme o upřesnění zájmu (pokud už jasno mají :o).

Vedoucím kolejí bude v průběhu května poskytnut jmenný seznam zájemců o ubytování z řad účastníků konference, aby bylo možné potvrzení zájmu a závazná rezervace. Platba za ubytování proběhne na místě, případně dle dohody mezi účastníkem a ubytovatelem.

Poblíž místa konání konference (5 minut chůze) je možno si objednat ubytování v hotelu Campea. Ubytování zde si zajišťuje každý sám (pokud jste předtím projevili zájem o koleje, prosím informujte organizátory).

Mimoto je možnost zajistit si ubytování v okolí.
(základní informace o některých penzionech v oblasti Pisárek a Nového Lískovce zde ke stažení).
Ubytování zde je čistě v režii účastníků, nebude zajišťováno organizátory.

V případě odřeknutí účasti je účastník povinen respektovat stornopodmínky konkrétního ubytovatele.

Obědy, občerstvení

Obědy nebudou organizovány centrálně; v přilehlém komplexu Campus Square je k dispozici menza (Academic Restaurant) a řada restaurací různého typu.

Účastníky s bezlepkovou nebo jinou dietou prosíme o upozornění předem, aby mohly být jejich potřeby zohledněny při přípravě občerstvení v průběhu konference a v rámci společenského večera.

Společenský večer

je třeba objednat samostatně, cena 350 Kč zahrnuje jídlo a nealkoholické nápoje v průběhu večera, zatímco pivo a víno bude hrazeno na místě dle osobní spotřeby.

Platbu za společenský večer je možno uhradit dvěma způsoby (pozor, změna oproti 1. cirkuláři):
(1) zaplatit samostatný konferenční poplatek a doplatit částku za společenský večer v hotovosti při registraci;
(2) zaplatit společenský večer dohromady s konferenčním poplatkem.

Dohlášky, informace

V případě zájmu o dodatečnou přihlášku můžete vyplnit formulář na přihláškový formulář
(přednášky/postery a jejich témata vyplňuje první autor, abychom předešli duplicitám).

Alternativně lze použít     offline přihlášku;
využijete-li tuto přihlášku, zašlete ji elektronicky na adresu cs-konference@czechmycology.org nebo poštou na adresu: Petr Hrouda, Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Kotlářská 2, 61137 Brno.

S jakýmikoli dotazy je možno se obrátit e-mailem na výše uvedenou adresu, případně telefonicky na (+420)549494474 nebo (+420)607534211 (Petr Hrouda).

Ke stažení

2. cirkulář
offline přihláška
možnosti ubytování

Na Vaši účast se těší organizační výbor:
Vladimír Antonín (MZM Brno, předseda ČVSM), Viktor Kučera (CBRB BÚ SAV Bratislava, delegovaný předsedou SMS),
David Novotný (VÚRV Praha, hospodář ČVSM), Michal Tomšovský (MENDELU Brno), Jan Běťák (VÚKOZ Brno),
Jana Beneschová, Daniel Dvořák a Petr Hrouda (Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno).


© 2017   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home