czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Sborníky
Červený seznam hub ČR
aktuality / zprávy / news


ČVSM se připojila k výzvě "Kácením české lesy nezachráníme"

Výbor naší společnosti byl osloven kolegy z několika jiných společností a především z katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity, zda by se společnost nepřipojila k výzvě odborníků ministrům a poslancům na téma "Kácením české lesy nezachráníme". Výbor souhlasil s podporou této výzvy. Její plné znění lze najít v níže uvedeném odkazu.
odkaz
[15.09.2020]

Herbářové položky Erharda Ludwiga jsou uloženy v mnichovském herbáři (M)

Erhard Ludwig byl německý amatérský mykolog, který je dobře znám jako autor monumentálního díla „Pilzkompendium“. Dokladové sběry k tomuto dílu jsou uloženy v Mnichově.
celá zpráva
[03.09.2020]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2020   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology