czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Sborníky
Červený seznam hub ČR
Metodika druhové ochrany hub
aktuality / zprávy / news


7. Česko-Slovenská mykologická konference - abstrakty posterů

S předstihem zveřejňujeme abstrakty posterů, které budou prezentovány během konference.
abstrakty posterů
[15.09.2021]

7. Česko-Slovenská mykologická konference - abstrakty přednášek

S předstihem zveřejňujeme abstrakty přednášek, které zazní na konferenci.
abstrakty přednášek
[15.09.2021]

7. Česko-Slovenská mykologická konference - 2. cirkulář s nejnovější verzí programu

Ve druhém cirkuláři naleznete zejména informace o tom, jak se do místa konání konference dostat, "covidové" pokyny, a také nejnovější verzi programu, ve které byly doplněny dodatečně přihlášené příspěvky a opraveny časy konání některých přednášek.
cirkulář
[09.09.2021]

7. Česko-Slovenská mykologická konference - program

V příloze naleznete definitivní program konference. Pokud zaujme i toho, kdo se ještě na konferenci nepřihlásil, je možné tak učinit i dodatečně podle podmínek uvedených v níže uvedeném 1. cirkuláři (ve kterém je obsažena i přihláška). V takovém případě samozřejmě půjde o účast pasivní, bez možnosti prezentovat svůj příspěvek. Těšíme se na vás.
program konference
[30.08.2021]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2021   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology