czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy časopisu   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology

Česká vědecká společnost pro mykologii

Aktuality   |   Mykologické listy

aktuality


17. Setkání mladých mykologů 2016 v Krásném Buku

Setkání mladých mykologů se uskuteční 20.–23. října 2016 a zavede nás do obce Krásný Buk na pomezí CHKO Lužické hory a NP České Švýcarsko.
příloha
[06.09.2016]© 2016   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology