czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR

5. česko-slovenská mykologická konference
aktuality


Nový článek v Czech Mycology

KAUR G., KAUR P., SINGH A.P., DHINGRA G.S.: New records of resupinate, non-poroid agaricomycetous fungi from India
Czech Mycology 69(2): 205-219
[12.12.2017]Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2017   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology