czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Sborníky
Červený seznam hub ČR
aktuality / zprávy / news


Nový článek v Czech Mycology

PRYDIUK M.P., LOMBERG M.L.: First record of Coprinopsis strossmayeri (Psathyrellaceae) in Ukraine: morphological and cultural features.
Czech Mycology 73(1): 45-58
[25.02.2021]

Česko-slovenská mykologická konference bude 16.-19. září 2021 v Praze

Pevně věříme, že pandemie COVID-19 bude v druhé polovině roku 2021 za námi a budeme moci uspořádat již 7. česko-slovenskou mykologickou konferenci. Organizace tentokrát připadá na českou stranu a obětavě se jí ujal Mikrobiologický ústav AV ČR v Praze-Krči, jmenovitě RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. Na prosincovém jednání výboru České vědecké společnosti pro mykologii byl stanoven předběžný termín konference:
16. – 19. září 2021
Již nyní si rezervujte volno na tento termín!
Podrobnější údaje naleznete v příloze, veškeré další informace budou zveřejňovány průběžně.


pozvánka
[30.12.2020]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2021   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology