czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR

5. česko-slovenská mykologická konference
aktuality


Seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů“

Dne 29.11. 2017 se koná seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů“. Více v přiložené pozvánce.
příloha
[22.10.2017]Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2017   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology