czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Sborníky
Červený seznam hub ČR
Metodika druhové ochrany hub
aktuality / zprávy / news


Exkurze za mikroskopickými houbami v údolí Konopišťského potoka, 29.5.2021

Všechny příznivce (nejen) mikroskopických hub zveme na tradiční každoroční exkurzi. Lokalita byla vybrána i s ohledem na to, že tudy v roce 2012 vedla poslední exkurze, které se účastnil zakladatel a dlouholetý účastník těchto vycházek, dr. Mirko Svrček z Národního muzea.
pozvánka
[05.05.2021]

7. Česko-Slovenská mykologická konference - 1. cirkulář

Jak jsme již na podzim roku 2020 avizovali, 16.–19. září 2021 se na půdě Mikrobiologického ústavu AV ČR v Praze bude konat tradiční konference, která se koná jednou za dva roky střídavě v České republice a na Slovensku. Srdečně zveme všechny zájemce, jak aktivní (prezentující), tak posluchače. Všechny podstatné informace naleznete v přiloženém cirkuláři.
cirkulář
[04.05.2021]

Mykologické listy nově

V rámci postupného zlepšování uživatelské přívětivosti webu ČVSM došlo i na přepracování obsahu Mykologických listů. Nově je možno zobrazit konkrétní jednotlivý článek přímo proklikem na odkaz v obsahu. U článků je nově přidána i možnost zobrazit abstrakt (pokud existuje).
Celý obsah lze také řadit chronologicky sestupně či vzestupně; nejnovější číslo ML se nyní defaultně ukazuje nahoře. Jak jsme už avizovali dříve, plné znění článků se na webu zveřejňuje s dvouletým odstupem po tiskové verzi. V rámci úprav byl také vylepšen publikační systém. Uvnitř celé stránky, která bez dalšího klikání obsahuje všechny dosud vyšlé články, je pomocí funkce hledání (CTRL + F) možné najít jakýkoli textový řetězec ze jmen autorů a názvů článků, jak českých, tak anglických. Webová stránka Mykologických listů tímto způsobem nahrazuje index obsahu časopisu.
[29.04.2021]

Metodika druhové ochrany hub

Byla zveřejněna nová metodika, která bude užitečná pro všechny mykology a milovníky přírody zajímající se o ochranu hub a jejich stanovišť

celá zpráva
[02.03.2021]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2021   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology