czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Sborníky
Červený seznam hub ČR
Metodika druhové ochrany hub
aktuality / zprávy / news


Metodika druhové ochrany hub

Byla zveřejněna nová metodika, která bude užitečná pro všechny mykology a milovníky přírody zajímající se o ochranu hub a jejich stanovišť

celá zpráva
[02.03.2021]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2021   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology