czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Sborníky
Červený seznam hub ČR
Metodika druhové ochrany hub
 aktuality   /    tiskové zprávy - press releases


Žádné aktuality zrovna nemáme, ale můžete se podívat do archivu.

Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2022   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology