czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR
aktuality


Nový článek v Czech Mycology

KRUPODOROVA T.A., BARSHTEYN V.YU., KIZITSKA T.O., POKAS E.V.: Effect of cultivation conditions on mycelial growth and antibacterial activity of Lentinula edodes and Fomitopsis betulina.
Czech Mycology 71(2): 167-186
[13.12.2019]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2019   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology