czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR

5. česko-slovenská mykologická konference
aktuality


7. ročník workshopu MICROMYCO

7. ročník workshopu MICROMYCO se uskuteční ve dnech 11.–12. září 2018 v kinosále Fyziologického ústavu AV ČR v areálu Biologických ústavů AV ČR v Praze-Krči.
příloha
[06.04.2018]

Jarní cyklus přednášek ČVSM v Praze (2018)

Zveme všechny členy na znovuobnovený jarní cyklus přednášek České vědecké společnosti v Praze
pozvánka
[26.02.2018]

XXI. česká a slovenská konference o ochraně rostlin

Ve dnech 5. – 7. září 2018 se koná na Mendelově univerzitě v Brně XXI. česká a slovenská konference o ochraně rostlin.
příloha
[17.02.2018]

11. ročník konference Dreviny vo verejnej zeleni 2018

11. ročník konference Dreviny vo verejnej zeleni 2018, která sa bude konat 7.6.2018 v Nitře
příloha
[17.02.2018]Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2018   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology