czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR
aktuality


Nový článek v Czech Mycology

JAMALI S.: First report of Paraconiothyrium fuckelii (Didymosphaeriaceae, Pleosporales), causing stem canker of Rosa hybrida, from Iran.
Czech Mycology 72(1): 71-82
[29.05.2020]

Nový článek v Czech Mycology

KHALLIL A.M., ALI E.H., HASSAN E.A., IBRAHIM S.S.: Biodiversity, spatial distribution and seasonality of heterotrophic straminipiles and true zoosporic fungi in two water bodies exposed to different effluents at Assiut (Upper Egypt).
Czech Mycology 72(1): 43-70
[29.05.2020]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2020   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology