czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR
aktuality / zprávy / news


Zprávy – nový formát dokumentů na webu ČVSM

V poslední době se ukázala potřeba vytvoření kategorie zpráv, které by měly trvale platný a dokumentačně hodnotný obsah, byly by delší než Aktuality a kratší než články v Mykologických listech.
celá zpráva
[03.07.2020]

Zemřel čestný člen naší společnosti RNDr. František Kotlaba, CSc.

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 11. června 2020 ve věku 93 let zemřel jeden z nestorů české mykologie, RNDr. František Kotlaba, CSc. Na přání rodiny zveřejňujeme tuto informaci i s pozváním na rozloučení se zesnulým během zádušní mše v bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově ve čtvrtek 18. června 2020 v 11 hodin. Pro bohoslužby v současnosti platí pravidla o odstupu, nošení roušky, dezinfekci rukou před vstupem a účasti do 500 osob. Přikládáme také odkaz na jeden z posledních rozhovorů s F. Kotlabou, kde on sám shrnuje svůj bohatý a naplněný život. Čest jeho památce!
odkaz
[15.06.2020]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2020   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology