czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR
aktuality


Seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2018, Praha 2018

Dne 12.11.2018 se bude ve VÚRV v.v.i. Praze – Ruzyni konat seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2018.

příloha
[16.07.2018]

Výstava "Houby na hrázích rybníků v jižních Čechách", České Budějovice, 2018

V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích je v období od 27. června 2018 do 28. října 2018 otevřena zajímavá výstava. Více informací naleznete na stránce http://www.muzeumcb.cz/program/vystavy/houby-na-hrazich-rybniku-v-jiznich-cechach.html
pozvánka
[29.06.2018]

ČVSM a GDPR

Výbor ČVSM na svém jednání 6.6.2018 projednal a schválil obecné zásady práce s osobními údaji členů a klientů společnosti. Naleznete je v přiloženém souboru.
příloha
[07.06.2018]Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2018   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology