czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR
aktuality


Seminář „Současnost a perspektivy využití makroskopických hub“, 12.11.2019, Praha

Seminář organizují Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Česká zemědělská univerzita a Česká vědecká společnost pro mykologii za podpory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu. Bude také možné zakoupit si knihu "Jedlé a léčivé houby a jak je pěstovat", jejíž křest na semináři proběhne.
pozvánka
[03.10.2019]

Knihy a časopisy v knihovně ČVSM - seznamy zveřejněny na webu

Na webových stránkách ČVSM v sekci Knihovna byl zveřejněn inovovaný seznam časopisů, které společnost vlastní a jsou dostupné v knihovně katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2), a vůbec poprvé i seznam našich knih a separátů. Seznamy sestavily knihovnice ve spolupráci se členy knihovní komise ČVSM (O. Koukol, A. Kubátová, M. Šandová). Všem patří velký dík!
odkaz
[03.10.2019]

Mykologické listy nově dostupné online

Výbor ČVSM s radostí oznamuje členům, že náš spolkový časopis Mykologické listy je až po číslo 136 dostupný v digitální podobě na webových stránkách společnosti - každé číslo tam má svůj PDF soubor. Další čísla budou přidávána postupně s dvouletým odstupem po vyjití tiskem. O zveřejnění se zasloužili David Novotný a Vladimír Antonín, kterým patří velký dík. Skenování starších čísel financovala Rada vědeckých společností České republiky.
[03.10.2019]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2019   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology